In gesprek over levensvragen

Iedereen kent momenten in het leven waarop je stilstaat bij belangrijke vragen. Vragen die kunnen gaan over leven en dood, geloof en ongeloof, angst en vertrouwen, gebeurtenissen uit het verleden, heden en toekomst. Deze levensvragen komen soms zomaar boven of ontstaan bij een bijzondere of ingrijpende gebeurtenis, zoals geboorte, ziekte, dood, beperking, verlies of trauma. Levensvragen raken aan inspiratie, levensbeschouwing, spiritualiteit, zingeving en waarden. 

Uw vraag

Meestal kun je voor deze vragen terecht bij je vertrouwde netwerk van familie, vrienden, collega’s of een (geloofs)gemeenschap. Als dit netwerk ontbreekt of voor u niet de juiste plek is, of als de vragen te moeilijk of te groot zijn en je in vertrouwen wilt praten buiten het eigen netwerk, dan is er Levensvragen in de Vallei. Onze geestelijk verzorgers bieden begeleiding, hulp en advies bij zingevings- en levensvragen aan mensen thuis.

Alles wat u bezighoudt kan onderwerp van gesprek zijn. Vaak zijn er geen kant-en-klare oplossingen. Het helpt om samen met de geestelijk verzorger uw gedachten en zorgen te ordenen. En zo weer opnieuw uw weg te vinden. Alles wat u vertelt, is vertrouwelijk.  

Meer

Naast individuele ondersteuning bieden wij de mogelijkheid van onder andere rouw-, lotgenoten- en mantelzorggroepen en een inloopspreekuur / luisteruur op verschillende plekken. Naast individuele ondersteuning bieden wij de mogelijkheid van onder andere rouw-, lotgenoten- en mantelzorggroepen en een inloopspreekuur / luisteruur op verschillende plekken. En wanneer woorden ons ontbreken kan de geestelijk verzorger in afstemming met u gebruik maken van traditionele en nieuwe, persoonlijke rituelen die kunnen ondersteunen bij zin- en levensvragen.

 

‘Een groep mantelzorgers heeft een serie gesprekken met een geestelijk verzorger van Levensvragen in de Vallei. De gesprekken gaan, in alle rust en aandacht voor hun verhaal, over machteloosheid, moeilijke keuzes, verlies, verdriet, maar ook over humor. Met een lach en een traan, in gesprek zijn, vertellen over dat wat anders niet zo verteld en besproken wordt, er zijn voor elkaar, verdieping vinden en weer opgeladen weggaan. Op die manier in gesprek zijn, met een geestelijk verzorger als gespreksleider: dat is waardevol, zo geven de deelnemers aan, het lucht op, het helpt je verder.’ 

Werkwijze

Na een oriënterend telefoongesprek (door u, uw partner of een familielid, wijkverpleegkundige, huisarts enz.), kan een geestelijk verzorger bij u thuis komen. Voor een individueel gesprek óf een gesprek samen met uw partner en/of familie. Afhankelijk van de behoefte kunnen hierna vervolgafspraken gemaakt worden. Een gesprek met een geestelijk verzorger is vertrouwelijk en informatie wordt alleen met uw toestemming en in uw belang met derden gedeeld. Privacy is gewaarborgd. 

Wanneer u een gesprek wilt met een geestelijk verzorger, kunt u zelf contact opnemen met Levensvragen in de Vallei. Ook een naaste, de huisarts of een andere zorgverlener kan u in contact brengen:

Telefoon: 06 58885781 (bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 17.00 uur)

E-mail: info@levensvragenindevallei.nl

Regio

Na een oriënterend telefoongesprek (door u, uw partner of een familielid, wijkverpleegkundige, huisarts enz.), kan een geestelijk verzorger bij u thuis komen. Voor een individueel gesprek óf een gesprek samen met uw partner en/of familie. Het werkgebied van Levensvragen in de Vallei omvat de volgende gemeenten: Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. Daarnaast de plaatsen Renkum en Heelsum, Amerongen, Leersum en Overberg.

Kosten en doelgroep

Mede door financiering vanuit de overheid kan deze ondersteuning kosteloos aangeboden worden aan alle mensen van 50 jaar en ouder en mensen in de palliatieve fase van alle leeftijden en diens naasten, die thuis wonen en behoefte hebben aan ondersteuning bij levens- en zingevingsvragen. Wanneer u niet tot één van deze doelgroepen behoort, kan de geestelijk verzorger samen met u naar de mogelijkheden kijken.