Coaching

Coaching on the Job ‘Betekenisvol Leven in de Buurt’

aandacht voor zingeving en levensvragen in de thuissituatie

“Ben ik anderen niet alleen tot last?”
“Waar heb ik dit aan verdiend?

“Wat heeft m’n leven zo nog voor zin?”

Zorg- en welzijnsmedewerkers komen bij cliënten regelmatig in aanraking met levensvragen en de zoektocht naar zingeving. De methodiek Betekenisvol Leven in de Buurt (BLiB) ondersteunt medewerkers in de eerste lijn om cliënten zich hierin gezien en gekend te doen voelen.

BLiB heeft als doel:

 • –  Thuiszorg- en welzijnsmedewerkers sensitief en vaardig te maken in de omgang met zingeving en

levensvragen.

 • –  Stimulering van samenwerking en inzet van de geestelijk verzorger in de thuissituatie.

BLiB doet dat door middel van:

 • –  Kennisoverdracht tijdens teambijeenkomsten; denk aan thema’s als zingeving, eenzaamheid, rouw.
 • –  Coaching on the job (geestelijk verzorgers lopen mee met de medewerkers) en consultatie.

Resultaat

De thuiszorg/welzijnsmedewerker is zich bewust van:

 • ✓  Zingeving en eventuele levensvragen van cliënten.
 • ✓  Haar/zijn eigen kijk op zingeving en het effect dat dit heeft in de zorg en ondersteuning.
 • ✓  De kijk van collega’s op zingeving en kan ze hierin met hen samenwerken.
 • ✓  Wat zingeving en levensvragen zijn en hoe hier bij cliënten aandacht voor te hebben.
 • ✓  Wat de grenzen van de eigen competentie op het gebied van zingeving zijn en wanneer en hoe een

geestelijk verzorger ingeschakeld kan worden.

Praktische informatie

 • –  Coaching on the job is een persoonlijke manier van werken aan de ontwikkeling van vaardigheden en kwaliteiten en vindt plaats op de eigen werkplek.
  • –  De coaching wordt verzorgd door geestelijk verzorgers van het Centrum voor Levensvragen regio Gelderse Vallei. Aanvraag voor accreditatie behoort tot de mogelijkheden.
  • –  De inzet van de geestelijk verzorger wordt bekostigd vanuit het Centrum voor Levensvragen, gefinancierd vanuit VWS-subsidie.
  • –  Naast en na de training (met het gehele team) zijn de geestelijk verzorgers van het Centrum voor Levensvragen beschikbaar voor consultatie.
  • –  Bij interesse wordt een gesprek gepland om samen het juiste aanbod, aantal teambijeenkomsten en uren coaching, voor de organisatie/team(s) vorm te geven.