Levensvragen in de Vallei

Geestelijke Verzorging Thuis

Welkom op de website van Levensvragen in de Vallei!

Levensvragen in de Vallei is een professioneel samenwerkingsverband van geestelijk verzorgers. Zij bieden begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensvragen. Iedere geestelijk verzorger heeft zijn eigen specialisatie en achtergrond. Zo kunnen we ondersteuning bieden die zo goed mogelijk bij ieders wensen en behoeftes aansluit. 

Wat zijn levensvragen?

Levensvragen komen meestal op als het leven niet meer vanzelfsprekend is. Wanneer je leven (plotseling) verandert, in bijzondere of belastende situaties – geboorte of dood, ziekte of beperking, opsluiting of uitzending, relatievorming en overgangsmomenten, verlies of trauma, kun je ervaren dat voorheen vanzelfsprekende dingen, niet meer vanzelfsprekend zijn. Die vanzelfsprekendheden zijn verbonden met hoe je naar het leven kijkt en wat je belangrijk vindt. Levensvragen kunnen gaan over grote vragen zoals de zin van het leven. Maar ook alledaagse vragen als wat een dag de moeite waard kan maken, zijn levensvragen. Vaak kunnen we met dierbaren hierover spreken, of met zorgverleners en vrijwilligers. Daarnaast zijn geestelijk verzorgers hier speciaal voor opgeleid en bieden professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing. Geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen, welke geloofsovertuiging of kijk op het leven je ook hebt. 

Wat is geestelijke verzorging?

Geestelijke verzorging gaat over zorgen voor wat iemand belangrijk vindt in het leven. Wat iemand belangrijk vindt, wordt gevormd door wat diegene meekrijgt en meemaakt in het leven en de levensvragen die hierdoor ontstaan. Geestelijke zorg is zorg voor levensvragen. “Zorgen voor je geest” beperkt zich niet tot één bepaald aspect van het menselijk bestaan en kan verschillende vormen aannemen. Voor de één ligt het accent op het gevoelsleven (zoals genieten van kunst en muziek) of op activiteiten (bijvoorbeeld mediteren, bidden, wandelen in de natuur, een kaars aansteken), anderen beleven het meer intellectueel (door studie of dialoog). Geestelijke verzorging is de professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing.Levensvragen in de Vallei biedt geestelijke verzorging bij mensen thuis en ondersteuning van professionals en vrijwilligers bij het omgaan met zingeving en levensvragen in hun werk.