Professionals en vrijwilligers

Als professional of vrijwilliger in zorg en welzijn ontmoet u tijdens uw werk regelmatig mensen met levensvragen. Heeft u vragen over hoe u hiermee om moet gaan, dan kunt u terecht bij het Centrum Levensvragen in de Vallei. Wij verzorgen diverse vormen van training en scholing voor vrijwilligers en professionals. Ook kunt u mensen doorverwijzen naar een geestelijk verzorger, aangesloten bij het Centrum, die gespecialiseerd is in het begeleiden van levensvragen.

Aanbod

  • Scholing

    Zorg- en welzijnsmedewerkers werkzaam in de thuissituatie komen regelmatig in aanraking met levensvragen en de zoektocht naar zingeving. Levensvragen in de Vallei biedt verschillende scholingen aan om zorg- en welzijnsmedewerker sensitief en vaardig te maken in de omgang met zingeving- en levensvragen. Ook zijn zij beschikbaar voor het geven van voorlichting. Lees meer. 

  • Coaching

    Coaching on the job is een persoonlijke manier van werken aan de ontwikkeling van vaardigheden en kwaliteiten en vindt plaats op de eigen werkplek. Lees meer. 

  • MDO/PaTz

    Geestelijk verzorgers kunnen aansluiten bij diverse overlegvormen in de eerste lijn. Lees meer.

Neemt u gerust contact met ons op

Regionale & landelijke Informatie

Meer informatie over geestelijke verzorging, doorverwijzing en samenwerking is te vinden op de landelijke website www.geestelijkeverzorging.nl

Kosten

Door inzet van subsidie van de overheid zijn er geen kosten verbonden aan de ondersteuning van professionals en vrijwilligers.

Met dikke tranen vertelt ze mij over de rouw om haar man. ‘Ik blijf maar huilen’, zegt ze me, ‘en ik weet eigenlijk niet waarom.' Maar al pratend met haar over wat er de afgelopen tijd allemaal is gebeurd, komt ze tot rust. ‘Ik huil niet meer’, hoor ik haar met verbazing zeggen. Door te luisteren, vragen te stellen, kon ze haar verhaal kwijt en is ze tot rust gekomen.