Scholing aanbod

Scholingsaanbod Centrum voor Levensvragen regio Gelderse Vallei

Aandacht voor zingeving en levensvragen in de eerste lijn

“Ben ik anderen niet alleen tot last?”
“Waar heb ik dit aan verdiend?

“Wat heb ik verkeerd gedaan?”
“Wat heeft m’n leven zo nog voor zin?”

Zorg- en welzijnsmedewerkers werkzaam in de thuissituatie komen bij cliënten regelmatig in aanraking met levensvragen en de zoektocht naar zingeving. Het Centrum voor Levensvragen regio Gelderse Vallei biedt verschillende scholingen aan om zorg- en welzijnsmedewerker sensitief en vaardig te maken in de omgang met zingeving en levensvragen. Deze scholingen kunnen op maat aangeboden worden binnen een organisatie en/of team. Hiernaast biedt het Centrum voor Levensvragen ook Coaching on the job aan middels de methodiek Betekenisvol Leven in de Buurt.

Voorbeelden van thema’s

✓ Wat is geestelijke verzorging?
✓ Omgaan met zingeving en levensvragen
✓ Ethiek en moreel beraad: omgaan met dilemma’s ✓ Zingeving en levensvragen in de palliatieve zorg ✓ Omgaan met (eigen) rouw en verlies
✓ Zorg voor de zorgenden

Praktische informatie

  • –  Scholing wordt verzorgd door geestelijk verzorgers van het Centrum voor Levensvragen regio Gelderse Vallei.

  • –  De kosten voor de inzet van de geestelijk verzorger worden bekostigd vanuit het Centrum voor Levensvragen, gefinancierd vanuit VWS-subsidie.

  • –  Naast de beschreven voorbeelden kunnen geestelijk verzorgers ook scholing/presentaties verzorgen bij symposia, in het onderwijs en publieksbijeenkomsten.

  • –  Naast het geven van scholing zijn de geestelijk verzorgers van het Centrum voor Levensvragen beschikbaar voor consultatie.

  • –  Bij interesse, neem contact op met het Centrum voor Levensvragen Gelderse Vallei.