Jan Peter Prenger

Ik ben geestelijk verzorger met een christelijke achtergrond. In mijn predikantentijd heb ik in 5 zeer diverse geloofsgemeenschappen gewerkt waardoor ik bekend ben met veel verschillende religieuze en gelovige perspectieven.

Voor mij is betekenis en zin geven een essentieel onderdeel in het leven en ik help anderen daarom graag om op zoek te gaan wat voor hen meer-waarde geeft in het leven. Mijn specialiteiten: Contextuele benadering, psychiatrie en rouwverwerking.