De geestelijk verzorger kan aansluiten bij overleg in de eerste lijn

Aandacht voor zingeving en levensvragen

“Ben ik anderen niet alleen tot last?”
“Waar heb ik dit aan verdiend?

“Wat heb ik verkeerd gedaan?”
“Wat heeft m’n leven zo nog voor zin?”

Zorg- en welzijnsmedewerkers werkzaam in de thuissituatie komen bij cliënten regelmatig in aanraking met levensvragen en de zoektocht naar zingeving. Vanuit het Centrum voor Levensvragen regio Gelderse Vallei wordt hier ondersteuning bij geboden door de geestelijk verzorger aan te laten sluiten bij diverse overlegvormen in de eerste lijn. Denk bijvoorbeeld aan MDO’s en PaTz (Palliatieve thuiszorg, samenwerking huisartsen en wijkverpleegkundigen) overleggen.

Deze inzet heeft als doel:

 • –  Zorg- en welzijnsmedewerkers sensitief en vaardig te maken in de omgang met zingeving en levensvragen.
 • –  Voorlichting geven over het werk van de geestelijk verzorger en het verwijsproces.
 • –  Tijdig ondervangen van de hulpvraag.
 • –  Ondersteunen van medewerkers (zorg voor de zorgenden) en assisteren bij moreel/ethische besluitvorming.
 • –  Stimulering van samenwerking en inzet van de geestelijk verzorger in de thuissituatie. Praktische informatie
  • –  De inzet/aanwezigheid wordt verzorgd door geestelijk verzorgers van het Centrum voor Levensvragen regio Gelderse Vallei.
  • –  De inzet van de geestelijk verzorger wordt bekostigd vanuit het Centrum voor Levensvragen, gefinancierd vanuit VWS-subsidie.
  • –  Naast het geven van scholing zijn de geestelijk verzorgers van het Centrum voor Levensvragen beschikbaar voor consultatie.
  • –  Bij interesse, neem contact op met het Centrum voor Levensvragen regio Gelderse Vallei.