Gerda Grave

Beschikbaar in de gemeenten: Regio Gelderse Vallei (focus Wageningen)

Levensbeschouwing: Humanistisch

Persoonlijk professioneel: Mijn inzet is om de beschikbaarheid van een geestelijk verzorger mogelijk te maken voor iedereen. Ik ben een betrokken en ervaren geestelijk verzorger die rust uitstraalt en mensen de ruimte geeft zichzelf te zijn. Ik werk graag samen en zoek naar verbindingen. Ik houd van creatieve en nieuwe ideeën om mensen te inspireren en gevoelig te maken voor zingevingsvragen, om zo een bijdrage te leveren aan menslievende zorg. Familieverbanden en andere belangrijke relaties waarin de balans van geven en nemen een grote rol spelen in het levensverhaal, hebben mijn speciale interesse (volgde opleiding contextuele hulpverlening – Leren over Leven).